Een dakkapel geeft uw zolder licht en ruimte en schept daarmee mogelijkheden voor een extra kamer. Het plaatsen van een dakkapel kan echter niet zomaar. Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan wel enkele voorwaarden gesteld. In sommige gevallen is daar een omgevingsvergunning voor nodig, in andere gevallen niet.

Belangrijk is waar u de dakkapel wilt plaatsen. In de regel geldt dat bij alles wat grenst aan openbaar toegankelijk gebied (de weg, openbaar groen of water), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning, meestal niet zonder omgevingsvergunning mag worden gebouwd. Onder voorwaarden mag een dakkapel op het achterdakvlak meestal vergunningsvrij gebouwd worden. U kunt dit controleren met de check van het omgevingsloket(www.omgevingsloket.nl(externe link)).