De gemeente Scherpenzeel groeit. Dit is goed voor alle inwoners, want zo kunnen zij wonen naar wens. En blijven de vele voorzieningen in onze gemeente in stand. Om te zorgen voor voldoende woningen, wordt woonwijk De Nieuwe Koepel gebouwd. 

Actuele vraag

De Nieuwe Koepel krijgt circa 450 woningen en wordt gebouwd aan de zuidrand van Scherpenzeel. In grote lijnen is dit het gebied tussen de Nieuwstraat, Koepellaan en Vlieterweg. De gemeente is eigenaar van dit gebied. De nieuwbouwwijk wordt de komende 8 tot 10 jaar in fases gebouwd. Door niet ineens, maar in delen te bouwen, kan naar de actuele vraag voor types woningen ingespeeld. De woonbehoefte van de Scherpenzelers is dus belangrijk en staat voorop. 

Totaalplan

De Nieuwe Koepel is voor Scherpenzeel een grote woonwijk. Voor het hele gebied wordt een totaalplan gemaakt. Daardoor kunnen de ontsluitingen voor het verkeer, de watergangen, wandel- en fietspaden, speellocaties en groenstroken gezamenlijk worden ingetekend. Dit zorgt voor een logisch vormgegeven woonwijk. 

Planning

De wijziging van het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk in december 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.