De Eikenlaan was toe aan een grondige renovatie. Deze was nodig omdat de wegverharding aan vervanging toe was. Er ontstond gelijk de mogelijkheid om de verkeerskundige situatie te verbeteren. Daar komt bij dat ook het riool niet goed functioneerde. In de laan lag nog een gemengd stelsel, waarin zowel huishoudelijk afvalwater als regenwater wordt afgevoerd. Bij hevige regenbuien kwam daardoor wateroverlast voor. En dit werd erger doordat boomwortels in de riolering groeiden. Vanwege de vele aspecten heeft het college in overleg met de gemeenteraad besloten tot een integrale, projectmatige aanpak. Daarnaast hebben wij besloten het project samen met bewoners te doen.

Eindstadium

De renovatie van de Eikenlaan is in het eindstadium. Het westelijk deel van de Eikenlaan is voor 99% is voltooid. Zoals de werkzaamheden nu vorderen ronden wij voor het eind van het jaar de werkzaamheden af.

  • de riolering in fase 1 t/m 6 is aangebracht;
  • de voetpaden t/m fase 6 zijn aangebracht;
  • de verhardingen van de rijbaan zijn aangebracht in fase 1 t/m 3;
  • Vitens heeft t/m fase 6 de AC-leidingen vervangen.

Bomen en beplanting

In overleg met het bewonerscomité zijn drie verschillende eiken en drie verschillende heesters (sierplantsoen) uitgekozen. Gekozen is voor de olijfwilg, spierstruik en bottelroos. Onder deze tekst is de overzichtstekening terug te vinden met de ‘groene’ invulling van de Eikenlaan. In het aankomende plantseizoen worden de bomen en heesters geplant.

Afkoppelen

Ruim 30 woningeigenaren hebben een overeenkomst gesloten om hun (voor)dak af te laten koppelen. Hier zijn wij als gemeente erg blij mee! Jaarlijks valt er in Nederland gemiddeld 870mm regen. Kort samengevat betekend dit voor de Eikenlaan: dat jaarlijks op de Eikenlaan 783.000 liter minder water wordt afgevoerd naar de waterzuivering.