De Nieuwe Koepel is de toekomstige woonwijk in Scherpenzeel. Op dit moment zijn we bezig om van onze inwoners te weten te komen, hoe men de plannen ziet.   

Om meer en snel informatie te krijgen over wat er tot nu toe is gedaan, zijn drie video's te bekijken.

➕Video 1 (https://youtu.be/5nYkooSVumU) gaat over de besluitvorming in de gemeenteraad en komt de wethouder aan het woord en laten de stedenbouwkundigen de eerste opzet van de wijk zien.

➕In video 2 (https://youtu.be/XSYsbUWT6a4) vertelt de projectleider over de invulling van de wijk en de medewerker Ruimtelijk Ordening geeft informatie over onder meer de inpassing in het landschap. Ook wordt uitleg gegeven over het verdiepende onderzoek naar verkeer en ontsluiting.

➕ De ontwikkelaars komen aan het woord in video 3 (https://youtu.be/1_XqUwpo_kE). Verder vertellen de beleidsmedewerkers financiën en wonen over de woonbehoefte in Scherpenzeel, de te verwachtte types woningen, de Woonvisie en betaalbaarheid.