De komst van negen appartementen en twee woningen op het terrein van het huidige Partycentrum Boschzicht is een stap dichterbij gekomen. Recent is de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar en wethouder Evert van de Glind namens de gemeente ondertekend.

Plan en parkeren

Het plan bestaat uit het voornemen om de locatie op de hoek van de Vlieterweg en Burgemeester Royaardslaan te herontwikkelen voor  woningbouw. Op dit moment bevindt zich op de locatie de horecagelegenheid Boschzicht. Het voorgenomen plan bestaat uit de bouw van negen appartementen en een twee-onder-één-kap woning. Boschzicht wordt dan gesloopt. De nieuwe woningen worden verkocht. De belangrijkste doelgroep zijn inwoners van Scherpenzeel.

Op eigen terrein komen in totaal 22 parkeerplaatsen om aan de parkeerbehoefte te voldoen. De resterende oppervlakte wordt groen ingevuld. Hierdoor krijgt het terrein meer groen dan in de huidige situatie.

Informatie omwonenden

Vorig jaar is een informatieavond gehouden met geïnteresseerden in het plan. Het overgrote deel van de bezoekers gaf aan  het een mooi plan te vinden en is blij met de vergroening van deze locatie. Een deel van de bezoekers vindt het vanuit nostalgie jammer dat het partycentrum weggaat maar begrijpt de beweegredenen voor een ontwikkeling naar woningbouw. Ook zijn er persoonlijke gesprekken geweest met de naaste omwonenden.

Verdere proces

Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage, tot en met 23 mei. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ongewijzigde bestemmingsplan wordt naar verwachting in september aangeboden aan de raad ter vaststelling.