• De Nieuwe Koepel wordt een nieuwbouwwijk ten zuiden van Scherpenzeel.
  • Zelder wordt een uniek wijkje voor starters en senioren. Voor het perceel tussen de Groeperlaan en de Hopeseweg zijn plannen om een wijkje voor starters en senioren te bouwen. Zelder wordt een wijkje met 34 kleinere types woningen
  • De supermarkten in Scherpenzeel breiden uit. Daarom gaan Jumbo en Aldi van locatie verwisselen. De Aldi verhuist naar de locatie aan de Marktstraat. Jumbo vestigt zich met nieuwbouw aan de hoek Dorpsstraat/Vijverlaan.
  • Plangebied ’t Zwarte Land 2 is het stuk grond tussen de Stationsweg en het Valleikanaal. Initiatiefnemer Modiform heeft plannen voor ontwikkeling van een bedrijventerrein op dit gebied. 
  • Voor de weilanden tussen De Voorposten, de Oude Barneveldseweg, De Geerhoek en De Dreef is de gemeente op zoek naar een nieuwe invulling. Daarbij is een vestiging van de moestuinvereniging mogelijk.
  • De renovatie van de Eikenlaan is in het eindstadium. Zoals de werkzaamheden nu vorderen ronden wij voor het eind van het jaar de werkzaamheden af.