Projecten

 • Nieuwbouw Dorpsbeuk

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het weiland naast Voorposten/Rijnschoten aan te wijzen als nieuwbouwlocatie voor basisschool De Dorpsbeuk. Dat is besloten in de collegevergadering van 28 mei 2024.

 • De Nieuwe Koepel

  De Nieuwe Koepel wordt een nieuwe woonwijk ten zuiden van Scherpenzeel. De wijziging van het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk in december 2023 vastgesteld.

 • Boschzicht

  Op de locatie Boschzicht komen negen appartementen en twee woningen. Deze locatie ligt op de hoek van de Vlieterweg/Burg. Royaardslaan.

 • Zelder, woningen voor starters

  Zelder is een uniek wijkje voor starters. Op het perceel tussen de Groeperlaan en de Hopeseweg wordt momenteel een wijkje voor starters gebouwd. Zelder wordt een wijk met 34 kleinere types woningen.

 • Tulpenhof - tijdelijke woningen voor Oekraïense vluchtelingen

  Samen met woningcorporatie Woonstede plaatst de gemeente Scherpenzeel op De Tulpenhof (het voormalige Wetro-terrein aan de Nieuwstraat 70) tijdelijke woningen. Het betreft 13 woningen voor een periode van 10 jaar.

 • Onderzoek verkeer Zuid en Centrum

  Het Verkeersonderzoek Scherpenzeel-Zuid en centrum is afgerond. In vervolg hierop heeft het college, mede in het kader van de ontsluiting van De Nieuwe Koepel, verkeersveiligheid, leefbaarheid en verkeerscirculatie, een aantal voorgenomen keuzes gemaakt.