Voorafgaand aan de werksessie over De Nieuwe Koepel op woensdag 27 oktober 2021, mag u een huiswerkopdracht maken. Deze wordt besproken tijdens de bijeenkomst. U vindt de opdracht per thema op de bijgevoegde afbeeldingen. 

Tijdens de werksessie gaan we in op vier thema’s: ‘invulling van de openbare ruimte’, ‘woningbouwprogramma’, ‘dorps karakter’ en ‘mobiliteit in de wijk’. Deze thema’s bleken belangrijk voor de invullers van de vragenlijst over De Nieuwe Koepel. Daarom worden deze verder per groep aan een tafel behandeld. De huiswerkopdrachten worden gebruikt als openingen voor een gesprek. 

Wilt u meedoen, dan vragen we u om aan te melden met naam en aantal personen via scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl en ook het thema of thema’s te noemen waarover u wilt doorpraten. Een tafelgesprek duurt circa 3 kwartier.