Binnenkort start een onderzoek naar verkeer in Scherpenzeel Zuid en Centrum. Welke maatregelen zijn nodig voor een veilige doorstroom van  verkeer van en naar De Nieuwe Koepel en de nieuwe supermarkt aan de Dorpsstraat? Het verkeerskundig bureau Royal Haskoning brengt dit voor de gemeente in beeld.

Gezamenlijk met de inwoners wordt gekeken naar mogelijke maatregelen en oplossingen. Zodat de gemeente Scherpenzeel nu en in de toekomst een verkeersveilige, leefbare en bereikbare gemeente is en blijft. Hier wordt een klankbordgroep voor opgericht. Heeft u  interesse om deel te nemen?

Verwachting

De klankbordgroep bestaat uit een groep inwoners en ondernemers die actiever wil meedenken over de  toekomstige verkeersafwikkeling in Zuid en de mogelijke verkeersmaatregelen voor het centrum van Scherpenzeel. Het nog uit te voeren onderzoek en de verschillende scenario’s die daaruit voortkomen  worden de  inspiratie/basis van dit overleg. Het is niet de bedoeling dat deelnemers alleen vanuit hun eigen perspectief meedenken; zij zitten er voor het bredere belang. Met de klankbordgroep worden tussentijdse resultaten besproken. En de leden kunnen ideeën inbrengen.

Deelnemers

In de klankbordgroep zijn inwoners, vertegenwoordigers van (centrum)ondernemers, scholen en wijkplatforms, vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio en politie (hulpdiensten) en inwoners van Scherpenzeel-Zuid en Centrum. Hiermee wordt gestreefd naar een representatieve afspiegeling van dit grote projectgebied. 

Selectie

Naast de andere klankbordleden zoals hierboven genoemd, hoopt de gemeente op  deelname van tien inwoners van Scherpenzeel-Zuid en Centrum. Mochten meerdere inwoners zich aanmelden, dan gaat een selectie plaatsvinden met alle aanmelders.

Bijeenkomsten en aanmelden

De kennismakingsbijeenkomst is op donderdagavond 3 februari. Als het nodig is, houden we dan de selectie. Ook vertellen we meer over het plan van aanpak. Daarna komt deze klankbordgroep naar verwachting twee keer bij elkaar met als onderwerpen ‘opstellen maatregelrichtingen’ en ‘ bepalen effect maatregelen’. We praten dan aan de hand van de resultaten van het verkeersonderzoek.

Wilt u meedoen? Mail dan uw naam en adresgegevens naar communicatie@scherpenzeel.nl