Presentatie verkeer raadsinformatieavond 13 oktober 2022