Samen met woningcorporatie Woonstede is de gemeente Scherpenzeel in gesprek om op het Wetro-terrein (Nieuwstraat 70) circa zeven tijdelijke woningen te plaatsen. Als eigenaar van het terrein stelt de gemeente de grond ter beschikking. Woonstede realiseert de woningen. De verwachting is dat deze sociale huurwoningen er maximaal 10 jaar staan en vanaf de zomer van 2022 bewoond worden.

De vraag naar sociale huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens is groot in Scherpenzeel. Dit is een tendens die ook landelijk te zien is. Met het project Vierzinnen/Nieuwstraat draagt Woonstede bij om het tekort aan sociale huurwoningen te verminderen. Hier worden tien woningen vervangen door 24 appartementen in de sociale huursector. Marco de Wilde, directeur Woonstede: “Wij begrijpen heel goed dat de vier laatste vaste bewoners van de Vierzinnen graag in Scherpenzeel blijven wonen. Daarom zoeken we samen met hen naar een andere sociale huurwoning. Door het woningtekort is de kans groot dat het helaas op korte termijn niet lukt om een permanente woning te vinden.” Met het plaatsen van tijdelijke sociale huurwoningen zetten Woonstede en de gemeente zich in om vertraging op dit project te verminderen.

In gesprek

De gemeente organiseert eind januari 2022 een digitale bijeenkomst om de omwonenden van het Wetro-terrein en de huidige bewoners van Vierzinnen/Nieuwstraat te informeren. Later dit jaar worden zij ook uitgenodigd om het plan verder vorm te geven. Denk aan het meedenken over bijvoorbeeld de inrichting van het terrein.

Alternatief

De gemeente en Woonstede denken met deze alternatieve werkwijze een voor Scherpenzeel passende oplossing te bieden.

Wethouder Izaäk van Ekeren: “Ik ben verheugd dat met deze tijdelijke woningen het project Vierzinnen/Nieuwstraat verder kan gaan. Hierdoor krijgen we in onze gemeente meer sociale huurwoningen. Ook kunnen enkele van de tijdelijke woningen worden ingezet voor huisvesting van statushouders. Deze taakstelling krijgt de gemeente jaarlijks opgelegd vanuit landelijk beleid. Door in te zetten op tijdelijke woningen, hoeft hiervoor geen beroep te worden gedaan op de bestaande voorraad sociale woningbouw in Scherpenzeel.”

Inschrijven Huiswaarts.nu

Heeft u interesse in de nieuwbouwwoningen aan de Vierzinnen/Nieuwstraat of in andere sociale huurwoningen in gemeente Scherpenzeel? Zorg dan dat u ingeschreven staat bij www.huiswaarts.nu. Dat is het verdeelsysteem waarmee woningen worden geadverteerd. Meer informatie over Huiswaarts vindt u op hun website.