Uitkomst inrichting groene zone bedrijventerrein

In Scherpenzeel lag tot en met 2 augustus 2022 een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage voor de mogelijke bouw van een bedrijventerrein (beter bekend als ‘t Zwarte Land II). Dit terrein is geen eigendom van de gemeente, wel wordt de gemeente mogelijk eigenaar van een derde van het gebied: de groene zone. Dat wordt dan openbare ruimte, dus voor iedereen toegankelijk.
De gemeente wil graag aanvullende wensen van de inwoners te weten komen. De eerder ingebrachte wensen zijn in thema’s ondergebracht. In opdracht van gemeente Scherpenzeel heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de
leden van het inwonerspanel, om te weten hoe inwoners tegen de bepaalde thema’s aankijken en of ze deze willen aanvullen.

Uitkomsten onderzoek inrichting groene zone