Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan De Nieuwe Koepel voor de inspraak ter inzage ligt.

Doel van dit plan

Voor de woningbouwlocatie De Nieuwe Koepel is een bestemmingsplan opgesteld dat het mogelijk maakt om in het gebied tussen de Nieuwstraat, Koepellaan en Vlieterweg in Scherpenzeel een groene, duurzame en betaalbare nieuwbouwwijk met 450 woningen te realiseren. Het bestemmingsplan De Nieuwe Koepel geeft de voor deze woningbouwontwikkeling benodigde bestemmingen woongebied, groen, water en verkeer en de bijbehorende bouw- en gebruiksregels.

U kunt het plan inzien

Het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0279.BP2022NieuweKoepel-vo01 ligt met ingang van 18 mei 2022 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). Het bestemmingsplan is tevens te bekijken op www.scherpenzeel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Hoe kunt u reageren?

U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw inspraakreactie kenbaar maken. Dit kan zo lang het plan ter inzage ligt (dus tot en met 28 juni 2022). Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. Inspraakreacties kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van het plan.