De eerste 26 woningen van nieuwbouwproject Zelder zijn verkocht. Ontwikkelaar Kelderman Bouw heeft onlangs een bijeenkomst gehouden om informatie en uitleg te geven over de bouw aan de toekomstige bewoners.

Zelder, het nieuwe woonwijkje tussen de Groeperlaan en de Hopeseweg, gaat bestaan uit 34 woningen gericht op starters. Door kleinere types woningen te bouwen, is de verkoopprijs voor veel starters haalbaar.

De 26 woningen van de eerste fase zijn nu verkocht. De tweede fase kan beginnen als de tijdelijke buurtwarmte-unit elders wordt geplaatst.

Kopers

Kelderman Bouw ontwikkelt en verkoopt de woningen. Voor de verkoop is gewerkt met een loting. Wie in aanmerking wilde komen, werd getoetst op diverse criteria. Zo is gekeken naar maatschappelijke en economische verbondenheid met Scherpenzeel. Ook zijn diverse eisen gesteld, waaronder een zelfbewoningsplicht. Alle koopcontracten zijn nu getekend. Bij de gemeente zijn voor de koop van deze woningen negen startersleningen aangevraagd.  

Bijeenkomst

Tijdens een bijeenkomst op woensdag 14 september heeft Kelderman Bouw meer informatie en uitleg over de bouw gegeven aan de toekomstige bewoners. Van de nieuwe huiseigenaren komen 24 kopers uit Scherpenzeel, een uit Woudenberg en een uit Renswoude. Allen zijn starter op de koopwoningmarkt. Hierdoor is een belangrijke voorwaarde van de gemeente ingevuld.  In de Woonvisie is aangegeven dat er ruimte moest komen voor betaalbare woningen voor starters. Daarna legde de gemeente Scherpenzeel vast dat de verkoopprijs van de woningen maximaal 219.000 euro mocht zijn.

Straatnaam

De nieuwe woonwijk heeft als naam Zelder. De huidige bouwweg wordt een officiële straat met een aftakking naar de woningen. Ook deze straat gaat Zelder heten. De naam is een verwijzing naar het zuidelijker gelegen ‘Klein Zelder’.

Planning

Nu de woningen zijn verkocht, wordt gestart met de voorbereidingen van de bouw. De verwachting is dat de bouw van start gaat in het eerste kwartaal van 2023.