De eerste 28 woningen worden naar verwachting volgend jaar gebouwd. Daarom is de gemeente gestart met werkzaamheden aan de grond.

- De Groeperlaan is momenteel afgesloten omdat het bronneringswater niet op het oppervlaktewater mag worden geloosd en daardoor in een put aan de overzijde van de Groeperlaan moet worden geloosd. In week 48 of 49 wordt het riool van Zelder op het riool van de Groeperlaan aangesloten. De Groeperlaan wordt dan ter hoogte van de splitsing Groepenlaan/doorsteek naar Hopeseweg opengebroken. Planning is dat de werkzaamheden in week 50 of 51 worden afgerond en de Groeperlaan weer wordt opengesteld voor het verkeer.

- Momenteel is de aannemer bezig om het riool op Zelder aan te brengen en het terrein te egaliseren. Daarbij liggen zandbergen op het bouwterrein. Deze zijn nodig voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Het terrein is afgezet met bouwhekken en waar geen bouwhekken staan, ligt een sloot tussen de openbare ruimte en het bouwterrein. Planning is dat in week 2 van 2023 het hele bouwterrein wordt afgesloten met bouwhekken. - In week 2 start de aannemer met het aanleggen van de warmteleiding op Zelder. Deze werkzaamheden worden in week 5 afgerond waarna gelijk de nutsaannemer start met het aanleggen van de nutsvoorzieningen. In week 9 worden de werkzaamheden op plan Zelder afgerond. Alleen de aanvoerleidingen van de nuts moeten nog vanuit de omliggende wijk worden aangehaald naar Zelder.

- Ontwikkelaar Kelderman start in week 9 met de bouwwerkzaamheden.

Omdat de winterperiode in aantocht is, is deze planning onder voorbehoud. Het kan zijn dat de weersomstandigheden voor uitloop van deze planning zorgen.