Een grotere woonkamer of keuken. Een bijkeuken, serre, schuur, garage of plantenkas. Er zijn vele mogelijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. Onder bepaalde voorwaarden is daarvoor geen vergunning nodig. De vergunningscheck van het omgevingsloket en de brochure van de Rijsoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2018/07/01/vergunningvrij-bouwen-bijbehorend-bouwwerk(externe link))geven al een goede indicatie of een vergunning of melding nodig is.

Of een bijbehorend bouwwerk vergunningsvrij bij een hoofdgebouw is toegestaan, hangt af van verschillende dingen. Eerst moet duidelijk zijn op welk gedeelte van het erf vergunningsvrij mag worden gebouwd. Met de omvang van dat erfgedeelte is te berekenen hoeveel daarop mag worden gebouwd. Daarbij is de omvang van het oorspronkelijke hoofdgebouw van belang, maar ook de omvang van de bebouwing die er later is bijgekomen. Ook de hoogte en het gebruik van het bijbehorend bouwwerk is gebonden aan regels. Daarom is het van belang dat u al deze gegevens eerst verzamelt.

U mag alleen op het achtererf en op minimaal 1m afstand tot het openbaar gebied vergunningsvrij bijbehorende bouwwerken bouwen. Voor bijbehorende bouwwerken op het voorerf is altijd een vergunning nodig. Op een hoek geldt dat in principe ook voor het zijerf. Uw achtererfgebied is het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorgevel. Voor een middenwoning is dit eenvoudig. De grond gelegen achter de woning is het achtererfgebied. 

Heeft u twijfels dan neem contact op met de gemeente. Om een eerste beoordeling te kunnen doen, hebben we een tekening nodig met afmetingen. Mocht na aanleiding van de tekening blijken dat een vergunning nodig, is dan zullen we u over de vervolgstappen informeren.