De laatste sleutel is aan de nieuwe bewoner van Vierzinnen uitgedeeld. Nieuwe bewoners zijn druk aan het klussen in hun nieuwe huis of zijn al verhuisd. Ook het groen rondom het gebouw is aangeplant. Daarmee is de herontwikkeling aan de Vierzinnen/Nieuwstraat afgerond.

Izaäk van Ekeren, wethouder in Scherpenzeel: “We zijn erg tevreden met het appartementencomplex. Het toont mooi in de omgeving. En biedt aan veel mensen een moderne en toekomstbestendige woonruimte. Ook is het goed om te zien dat er een mix van bewoners is, van jonger tot ouder. We wensen iedereen veel woongenot toe op deze mooie locatie.”

Vroeger stonden er 10 eengezinswoningen op de plek aan de Vierzinnen/Nieuwstraat. De woningen werden in 1957 gebouwd en waren vanaf 1996 van Woonstede. Uit onderzoek van 2016 en 2018 naar de technische en bouwkundige staat van de woningen kwam naar voren dat de huizen aan het einde van hun levensduur waren. Er werd gekozen voor een sloop/nieuwbouw plan.

Sociaal Plan voor bewoners
Samen met de bewonerscommissie van de Vierzinnen/Nieuwstraat werd een sociaal plan gemaakt. Hierin staan de rechten en plichten van bewoners én van Woonstede. In december 2020 werd het plan ondertekend. In verband met de coronacrisis en toen geldende lockdown was deze ondertekening digitaal.

Vorm van normaal huis
Samen met verschillende partijen, zoals toenmalige bewoners en omwonenden, werd gekeken naar de invulling van het bestemmingsplan. Ook deze bijeenkomsten waren in aangepaste vorm door COVID-19. De input van partijen is te zien in het gebouw dat er nu staat: het bestaat uit drie woonlagen, die de vorm van een normaal huis hebben. Ook staan er bomen van 9 meter hoog om inkijk bij buurtbewoners te voorkomen.

Veel bewoners uit Scherpenzeel
Marco de Wilde, directeur-bestuurder van Woonstede: “Het proces van een herontwikkeling is lang en kent veel mijlpalen. Als er dan ook nog een internationale gezondheidscrisis bijkomt is dat extra uitdagend. Ondanks dat, of misschien wel juist, is het eindresultaat prachtig geworden!” Zo denken Scherpenzelers er zelf ook over, want meer dan de helft van de nieuwe bewoners komt ook uit Scherpenzeel.