Het bestemmingsplan De Nieuwe Koepel ligt nu ter inzage als ontwerp. Tot en met 25 juli 2023 kunnen zienswijzen worden ingediend.

De gemeente ontwikkelt in Scherpenzeel-zuid op eigen gronden diverse woningbouwlocaties. Voor de locatie De Nieuwe Koepel, gelegen tussen Nieuwstraat, Koepellaan en Vlieterweg, is een plan uitgewerkt voor de bouw van maximaal 450 woningen.  In De Nieuwe Koepel komen diverse types woningen, zoals rug-aan-rug, rij, twee onder een kap, vrijstaand en gestapeld.

Flexibel

Het bestemmingsplan De Nieuwe Koepel gaat uit van een globale bestemming woongebied waarbinnen diverse functies zoals wonen, parkeren, groen en water zijn toegestaan. Daarmee kan flexibel ingespeeld worden op de behoefte uit te markt. Het maximum aantal en de maatvoering van woningen ligt vast.

Hoogtes

Appartementen zijn alleen toegestaan op de twee locaties in het middengebied en aan de Nieuwstraat waar een bouwaanduiding 'gestapeld' is opgenomen. Voor de grondgebonden woningen geldt een maximale goothoogte van 6 meter en een maximale bouwhoogte van 11 meter, voor de appartementen is dat 15 meter.

U kunt het plan inzien

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 14 juni 2023 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). Ook is het bestemmingsplan te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.(externe link)

Hoe kunt u reageren

U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw zienswijze kenbaar maken. Dit kan zo lang de plannen ter inzage liggen (dus tot en met 25 juli 2023). Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar gemeenteraad van Scherpenzeel, postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van Team Leefomgeving via telefoonnummer (033) 277 23 24. Zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van de plannen.

Nadat de zienswijzen zijn verwerkt worden het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Dit is naar verwachting in november 2023.