Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Volkstuinen Geerhoek ter inzage ligt.

Doel van dit plan

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om volkstuinen te realiseren.

U kunt het plan inzien

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 17 augustus gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag).

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op Ruimtelijke Plannen via de link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0279.BP2022Volkstuinen-ow01

Inloopavond

Op woensdag 31 augustus wordt er een inloopavond gehouden van 19.00 tot 21.00 uur in de Breekhoek, Marktstraat 59 in Scherpenzeel. Daar kunt u het plan bekijken. Betrokken medewerkers zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Hoe kunt u reageren?

U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw zienswijze kenbaar maken. Dit kan zo lang het plan ter inzage ligt (dus tot en met 27 september 2022). Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. Zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van het plan.