Een overkapping/ veranda zorgt voor een droge plek met schaduw. Met een carport kunt u droog de auto in- en uitstappen. Onder bepaalde voorwaarden is daarvoor geen vergunning nodig. Een markies is b.v. altijd vergunningsvrij. De vergunningscheck van het omgevingsloket geeft al een goede indicatie of een vergunning of melding nodig is.

Bij de beoordeling wordt onder andere gekeken naar de locatie van de overkapping/ veranda/ carport (hierna overkapping genoemd). Ligt de overkapping in het achtererfgebied en op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied? Laat het bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link)) bebouwing toe? Ernaast wordt naar de omvang van de bestaande bebouwing gekeken. Hoeveel vierkante meter vergunningsvrij bijgebouwd mogen worden is afhankelijk van uw perceel grootte. Ook de hoogte is gebonden aan regels. Daarom is het van belang dat u al deze gegevens eerst verzamelt.

Als uw overkapping, veranda of carport niet aan deze voorwaarden voldoet moet u een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt een Omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl(externe link)). Tekeningen van de locatie en van de geplande overkapping met afmetingen zijn hiervoor belangrijk.