Ruim veertig aanwezigen dachten woensdag 27 oktober 2021 mee tijdens een werksessie over De Nieuwe Koepel. Onder de bezoekers waren omwonenden van de toekomstige woonwijk en geïnteresseerde inwoners.

Voordat de gemeente samen met de ontwerpers en projectontwikkelaars de plannen verder gaat uitwerken, wordt opgehaald wat inwoners belangrijk vinden. De meningen en ideeën over deze ontwikkeling kunnen worden opgenomen in de toekomstige plannen.

Tijdens de werksessie spraken de aanwezigen door over vier thema’s:  ‘invulling van de openbare ruimte’, ‘woningbouwprogramma’, ‘dorps karakter’ en ‘mobiliteit in de wijk’. Deze thema’s bleken belangrijk voor de invullers van de vragenlijst over De Nieuwe Koepel, die vanaf juni t/m september online heeft gestaan. Deze thema’s zijn in groepen aan tafels verder besproken.

De opmerkingen zijn vastgelegd en worden door de stedenbouwkundige getoetst. De ideeën en suggesties van de deelnemers worden door de ontwerpers zoveel mogelijk meegenomen als input voor het beeldkwaliteitsplan.

Enkele opmerkingen die zijn gemaakt:

 • Voorkeur voor traditionele bouwstijl, klassiek, niet-modern
 • Uitstraling van de wijk Akkerwinde wordt positief beoordeeld
 • In algemene zin geen hoge(re) appartementengebouwen
 • (Senioren)woningen in hofjes zou goed kunnen passen.
 • Gewenste plek voor appartementen/gestapelde woningen: liefst middengebied, niet langs de randen.
 • Zorg voor veel parkeerplekken, zo dicht mogelijk bij huis.
 • Parkeeroplossing in hofjes en op enige afstand van de eigen woning heeft geen voorkeur boven meer groen voor de deur.
 • Bevorderen van doorstroming door senioren woningen.
 • Mixen van doelgroepen / generaties wordt als positief ervaren.
 • Creëer een (breed) fietspad langs de Koepellaan, ter verbetering van (fiets) veiligheid.
 • Hoofdfietspad naar het centrum, om fietsgebruik te stimuleren boven autogebruik
 • Elektrisch laden zoveel mogelijk op eigen terrein. En laadpalen plaatsen in het openbare gebied.
 • Speelgelegenheden: graag meerdere plekken voor diverse leeftijden.
 • Wandelen, spelen en ontmoeting zijn belangrijk in de openbare ruimte
 • Denk aan wandelpaden, voor een ommetje door de wijk maar ook als verbinding tussen Landgoed Scherpenzeel en Valleikanaal.
 • Graskeien op de parkeerplaatsen voor afwatering en plantengroei.
 • Liever de hemelwaterafvoer ondergronds, geen ‘spuwertjes’
 • Gebruik maken van groene daken voor wateropvang.
 • Dichtbij de Grebbelinie: inspiratie voor dijken als parkeerplaatsen: auto’s uit het zicht en in het groen.

Deze bijeenkomst was geen verkoop- of inschrijfavond. De ontwikkeling van De Nieuwe Koepel is nog in opstart en daarom is er nog geen informatie bekend over woontypes, prijzen en exacte bouwlocaties, aantallen woningen en tijdsplanningen. De informatie die tijdens deze werksessie aan de gemeente en de ontwikkelaars is gegeven door de aanwezigen, is belangrijk voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan van de nieuwe wijk. Dus: op welke manier en op welke wijze willen we dat de nieuwe wijk er uit komt te zien. Op de hoogte blijven? Zie www.samengroeitscherpenzeel.nl Binnenkort verschijnt onze nieuwe digitale nieuwsbrief. Aanmelden? Stuur een mailtje naar scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl