Op maandag 28 juni is een online bijeenkomst (webinar) gehouden waarbij veel informatie is verstrekt over het nieuwbouwplan De Nieuwe Koepel. Van de eerder via de nieuwsbrief verzonden opname, bleek het geluid te haperen. Deze is nu aangepast en de opname is hier terug te zien.