Nieuwbouw Dorpsbeuk

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het weiland naast De Voorposten/Rijnschoten aan te wijzen als nieuwbouwlocatie voor basisschool De Dorpsbeuk. Dat is besloten in de collegevergadering van 28 mei 2024.

In vergelijking met 6 andere onderzochte locaties komt deze plek als meest geschikt naar voren. Dit terrein is bijvoorbeeld goed te ontsluiten. Ook is er volop ruimte voor de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum (IKC). 

De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over deze locatie
Via de Informatieronde (13 juni) en Opinieronde (24 juni) van de raad kunt u de voorbereiding op dit besluit volgen. Ook kunt u dan eventueel inspreken en vragen stellen. Houd de gemeentepagina in de Scherpenzeelse Krant en/of de agenda van de gemeenteraad in de gaten voor de exacte data hiervan.

Nieuwbouw is nodig omdat basisschool De Dorpsbeuk sterk verouderd is
De huidige locatie is te klein om uit te breiden. En de school wil doorontwikkelen tot een Integraal Kind Centrum (IKC). In een IKC werken onderwijs en kinderopvang samen aan een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-13 jaar. 

Het bouwrijp maken van de grond start in juni 2026, als alles volgens planning verloopt
Eerst stelt de gemeente een anterieure overeenkomst vast. Daarna volgt een stedenbouwkundige verkenning. Ook neemt de gemeente tijd voor een participatietraject waarin inwoners kunnen meedenken over de inrichting van het terrein. De plek van de  nieuwe school wordt uiteindelijk vastgelegd in een omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Op zijn vroegst kan De Dorpsbeuk het nieuwe gebouw dan in september 2027 in gebruik nemen. Op deze website houden we de voortgang bij. 

Mail gerust als u vragen of opmerkingen heeft
Heeft u dringende vragen of opmerkingen hebben over dit bouwproject? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@scherpenzeel.nl t.a.v. projectleider nieuwbouw Dorpsbeuk. 

Eerdere berichtgeving en informatieverstrekking over het project Scherpenzeel-Noord is hier te vinden: Scherpenzeel-Noord | Samen groeit Scherpenzeel