Voor de weilanden tussen De Voorposten, de Oude Barneveldseweg, De Geerhoek en De Dreef is de gemeente op zoek naar een nieuwe invulling. Er spelen ontwikkelingen op de korte en lange termijn. De volkstuinen zijn nu in aanleg. 

Korte termijn

Op 1 december 2022 is het bestemmingsplan ‘Volkstuinen Geerhoek’ vastgesteld. Daarmee is geregeld dat het volkstuinencomplex aan de Nieuwstraat verhuist naar de locatie naast de Oude Barneveldseweg (wandelpad gedeelte). Dit als gevolg van de bouwplannen voor de Nieuwe Koepel ten zuiden van de Koepelweg. Het nieuwe volkstuinencomplex krijgt een groen karakter.

Naast het volkstuincomplex en de landschappelijke inpassing daarvan kijken we ook naar de (tijdelijke) inrichting van de resterende grond die van de gemeente is, met maatschappelijke en/of recreatieve functies. 

Lange termijn

Woningbouw in het resterende gebied kan op termijn een mogelijkheid zijn, maar heeft nu niet de hoogste prioriteit. Dit omdat eerst andere woningbouwlocaties worden ontwikkelt en onderzocht.