Scherpenzeel-Noord

Voor de weilanden tussen De Voorposten, de Oude Barneveldseweg, De Geerhoek en De Dreef is de gemeente op zoek naar een nieuwe invulling. Er spelen ontwikkelingen op de korte en langere termijn. Sinds dit jaar (2024) zijn de volkstuinen van Volkstuinvereniging op een deel van dit gebied aangelegd. 

Korte termijn

Op 1 december 2022 is het bestemmingsplan ‘Volkstuinen Geerhoek’ vastgesteld. Daarmee is geregeld dat het volkstuinencomplex van de Nieuwstraat verhuist naar de locatie naast de Oude Barneveldseweg. Dit is inmiddels gereed. 

Naast het volkstuincomplex en de landschappelijke inpassing daarvan kijken we ook naar de inrichting van de resterende grond die van de gemeente is. 

Langere termijn

Woningbouw in het resterende gebied kan een mogelijkheid zijn. En ook de bouw van een school wordt onderzocht. Meer hierover op de pagina Nieuwbouw Dorpsbeuk | Samen groeit Scherpenzeel