Voor het perceel tussen de Groeperlaan en de Hopeseweg zijn plannen om een wijkje voor starters en senioren te bouwen. Zelder wordt een wijkje met 34 kleinere types woningen. Hier kan worden gedacht aan bijvoorbeeld  boven-benedenwoningen, quadrantwoningen. Ook is geen mogelijkheid tot verder uitbouwen van deze woningen in de toekomst, waardoor de woningen voor starters op de woningmarkt beschikbaar blijven. Doorstroom is hierin leidend. Ook zijn woningen geschikt voor senioren, waardoor een mooie bewonersmix kan ontstaan. De woningen worden gebouwd in een parkachtige omgeving (ook: stadstuin).

Kleinere en betaalbare woningen voor starters en ouderen en woningen die ook op langere termijn beschikbaar blijven voor deze doelgroepen: een uitdaging die de gemeente heeft opgepakt. Op basis hiervan is een stedenbouwkundige opzet voor Zelder gemaakt. Met andere, kleinere woningen dan we in Scherpenzeel gewend zijn.  

Inschrijven nog niet mogelijk

Momenteel zijn we in de procedure om te komen tot een bestemmingsplanwijzing. Dit hele traject duurt ongeveer een jaar. De woningbouw zal, zoals de planning er nu uit ziet, in het derde kwartaal van 2022 beginnen. In de tussentijd wordt nog nader onderzocht of de woningen een mix van huur en koop worden of dat er voorkeur wordt gegeven aan alleen koopwoningen.

Inschrijven voor deze woningen door belangstellenden is om bovenstaande redenen nog niet mogelijk. Als de bestemmingsplanprocedure is afgerond en er een definitief bouwplan ligt, komt er meer informatie over dit unieke project.