Bouwen of verbouwen: wat mag er wel en niet?

Vergunningscheck van het omgevingsloket

Gebruik de gratis vergunningscheck om te controleren of u een omgevingsvergunning of watervergunning nodig hebt of een melding moet doen. Met behulp van de vergunningscheck kan een algemene indicatie worden verkregen of een omgevingsvergunning of melding nodig is. De check geeft geen garanties, maar wel een goede richting. Bij onduidelijkheid is het altijd verstandig contact op te nemen met het bevoegd gezag voor meer informatie.

https://www.omgevingsloket.nl/

Tip: sla de uitslag van uw check zelf op. Dit kan handig zijn in een later stadium, wanneer er bijvoorbeeld onduidelijkheid is over wel of geen vergunning.

Meest voorkomende activiteiten

De meeste mensen gaan aan de slag met aanbouwen en bijgebouwen, dakkapellen, zonnepanelen en erfafscheidingen. Daarom vindt u hiernaast meer informatie over deze onderwerpen. 

Altijd van toepassing

Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen. De planologische regels uit bijvoorbeeld het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke welstandsnota zijn in dat geval niet van toepassing.

Het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet. In het Burgerlijk Wetboek is feitelijk niets anders vastgelegd dan de gebruikelijke omgangsvormen. Ze geven u (wettelijk) houvast als u er met de buren niet uitkomt. Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw voorgenomen bouwplannen. In veel gevallen wordt u het eens - wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.

Toch advies van de gemeente?

In veel gevallen is de check via het omgevingsloket afdoende om te weten of u een vergunning nodig heeft of niet. Wilt u toch contact met de gemeente over uw plannen? Zorg dan voor duidelijke informatie en een inzichtelijke situatieschets. De gemeente kan u geen advies geven op basis van karige informatie of hypothetische vraagstellingen. Uitgangspunt moet daarbij niet zijn wat er maximaal mogelijk is, maar wat uw wens is. Dan kan de gemeente u het beste van dienst zijn.