Plan voor ‘Hertog van Gelre’

Voor de locatie ‘Hertog van Gelre’ aan de Dorpsstraat 270 is door ontwikkelaar Arie van Ginkel een bouwplan ingediend. Dit ontwerpbestemmingsplan gaat uit van de bouw van 9 appartementen met op het achtererf een zorggebouw voor tijdelijk verblijf met 11 wooneenheden. Op het terrein komen 20 parkeervoorzieningen.

De gemeente heeft dit plan voor iedereen ter inzage gelegd. Er zijn geen bezwaren ingediend en daarom is het ingediende plan op 31 januari 2024 onherroepelijk geworden. 

Ontwikkelaar Arie van Ginkel en Annemieke Remmerde van  Assemblix Projectontwikkeling B.V. samen met wethouder Evert van de Glind na het ondertekenen van de anterieure overeenkomst.

Aanpassingen

Het bestemmingsplan heeft in juni 2021 als voorontwerp ter inzage gelegen na een informatieavond in februari 2020 voor omwonenden. Het college heeft ingestemd met de hierbij horende Nota Inspraak. De inspraakreacties hebben aanleiding gegeven het bestemmingsplan aan te passen. Het aantal appartementen is verlaagd van 10 naar 9. Verder zijn onder andere de aanbouwen van het appartementengebouw verlaagd van 7.00 meter naar 6.00 meter.

Deelauto

De toekomstige bewoners van het appartementencomplex gaan gebruik maken van een elektrische deelauto. Hiermee willen ze ook in Scherpenzeel een bijdrage leveren aan een schoner milieu en zo ook kostenbesparend werken voor de toekomstige bewoners van de appartementen.