Samen met woningcorporatie Woonstede plaatst de gemeente Scherpenzeel op het Wetro-terrein (Nieuwstraat 70) dertien tijdelijke woningen. De indeling van het gebied is nu bekend. De meeste woningen, tien stuks, komen op het achterste gedeelte. Hierdoor blijft voldoende ruimte voor het pand van de tweedehands verkoopwinkel en voor parkeren.

Op het terrein komen in totaal dertien woningunits van ieder circa 44 m² met een maximale tijdsduur van tien jaar. De gemeente heeft Woonstede gevraagd om dit plan uit te voeren. De verwachting is dat bewoners in het eerste kwartaal van 2023 in de woningen kunnen wonen. Binnenkort wordt de vergunning aangevraagd. Afhankelijk van eventuele bezwaren, weersomstandigheden en het leveren van bouwmaterialen kan de planning vertragen.

Definitieve indeling

Doelgroep

De toekomstige bewoners zijn onder andere vluchtelingen uit Oekraïne. En deels zijn deze tijdelijke woningen bestemd voor huisvesting van statushouders. Deze taakstelling krijgt de gemeente jaarlijks opgelegd vanuit landelijk beleid. Door in te zetten op tijdelijke woningen, vermindert de druk op  de bestaande voorraad sociale woningen in Scherpenzeel. Waar mogelijk worden  statushouders evenredig  over het dorp gehuisvest. Dat is beter voor de leefbaarheid in alle wijken.

Druk verminderen

Woonstede en de gemeente zetten zich in om de druk op de woningmarkt in onze gemeente te verminderen. De tijdelijke woningen blijven voor een periode van maximaal tien jaar staan. Mocht de vraag vanuit Oekraïense vluchtelingen op termijn afnemen, dan blijven de tijdelijke woningen beschikbaar voor woningzoekenden met een urgentieverklaring.