Update en omwonendenbrief Scherpenzeel-Noord

De gemeente is in gesprek met het bestuur van de volkstuinvereniging voor toekomstige huisvesting in dit gebied. Daarvoor is een inrichtingsschets gemaakt voor het perceel langs de Oude Barneveldseweg. De gemeente en het bestuur van de vereniging zijn hierover in goed gesprek. Een definitief besluit ligt er nog niet, dit is mede afhankelijk van de uitkomst van de algemene ledenvergadering van de volkstuinvereniging. Ook het college moet hierover nog een definitief besluit nemen. Daarna wordt een procedure voor wijziging van het bestemmingsplan opgestart.

Dierenweides

Daarnaast is er ruimte voor andere, mogelijk tijdelijke, inrichting van dit gebied. De gemeente is in gesprek met de huidige gebruikers van de dierenweides. Met een gebruiker wordt  een overeenkomst gesloten voor bepaalde tijd voor het gebruik van een dierenwei. En daarbij is door de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een paardenstal aan deze gebruiker. Met de andere gebruiker van deze grond  is de gemeente nog in overleg.

Paardenstal

Deze bovengenoemde paardenstal komt in het noorden van het perceel De Voorposten/Rijnschoten. Zie de bijgevoegde situatietekening voor de exacte locatie. De paardenstal zal zoveel mogelijk landschappelijk worden ingepast.  De tijdelijke termijn bedraagt 5 jaar.

De toestemming wordt verleend voor een paardenstal met bergruimte van 9 meter lengte. Daarbij dan nog aansluitend 5 meter ten behoeve van ruimte voor  een paardentrailer. De totale maximale breedte van het gebouw is 6 meter. De nokhoogte (dus totale hoogte) van het gebouw/paardenstalling bedraagt circa 3,42 meter. De goothoogte is iets minder.

De vergunning is verleend voor de stalling van paarden en een paardentrailer. Dus niet voor bijkomende activiteiten zoals dressuur, plaatsen springbakken en paardenbak. Er vindt ook geen buitenopslag plaats.