Samen met woningcorporatie Woonstede plaatst de gemeente Scherpenzeel op De Tulpenhof (het voormalige Wetro-terrein aan de Nieuwstraat 70) tijdelijke woningen. Het betreft 13 woningen voor een periode van 10 jaar. 

De woonunits zijn allemaal circa 44 m². Woonstede is door de gemeente gevraagd om dit plan uit te voeren. De verwachting is dat bewoners in het eerste kwartaal van 2024 in de woningen kunnen wonen.

Doelgroep

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn op zoek naar huisvesting. Om deze mensen van een woning te kunnen voorzien, wordt het aantal tijdelijke woningen op het Wetro-terrein verhoogd en aangeboden aan deze doelgroep. Door in te zetten op tijdelijke woningen, vermindert de druk op  de bestaande voorraad sociale woningen in Scherpenzeel. 

Druk verminderen

Woonstede en de gemeente zetten zich in om de druk op de woningmarkt in onze gemeente te verminderen. De tijdelijke woningen blijven maximaal tien jaar staan. Mocht de vraag vanuit Oekraïense vluchtelingen op termijn afnemen, dan blijven de tijdelijke woningen beschikbaar voor woningzoekenden met een urgentieverklaring.