Samen met woningcorporatie Woonstede plaatst de gemeente Scherpenzeel op het Wetro-terrein (Nieuwstraat 70) tijdelijke woningen. Het betreft 13 woningen voor een periode van 10 jaar. 

De woonunits zijn allemaal circa 44 m². Woonstede is door de gemeente gevraagd om dit plan uit te voeren. De verwachting is dat bewoners in het vierde kwartaal van 2023 in de woningen kunnen wonen.

Doelgroep

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn op zoek naar huisvesting. Om deze mensen van een woning te kunnen voorzien, wordt het aantal tijdelijke woningen op het Wetro-terrein verhoogd en deels aangeboden aan deze doelgroep. Zoals al eerder besloten, zijn deze tijdelijke woningen ook deels bestemd voor huisvesting van statushouders. Deze taakstelling krijgt de gemeente jaarlijks opgelegd vanuit landelijk beleid. Door in te zetten op tijdelijke woningen, vermindert de druk op  de bestaande voorraad sociale woningen in Scherpenzeel. Het blijft de insteek om indien mogelijk statushouders evenredig verdeeld over het dorp te huisvesten. Dit is beter voor de leefbaarheid in de wijken. 

Druk verminderen

Woonstede en de gemeente zetten zich in om de druk op de woningmarkt in onze gemeente te verminderen. De tijdelijke woningen blijven maximaal tien jaar staan. Mocht de vraag vanuit Oekraïense vluchtelingen op termijn afnemen, dan blijven de tijdelijke woningen beschikbaar voor woningzoekenden met een urgentieverklaring.